Добро пожаловать на Новости образования 06.04.2020 г. | 09:19

14. Cутність поглядів Г.Ч.Кері щодо міжнародної торгівлі

  • 04.02.2009 г. | 13:53

Теорія «гармонія інтересів» Кері  не вичерпується проблемою внутрішнього суспільного поєднання економічних інтересів. Кері вважає, що для прогресивного розвитку важливо враховувати всі чинники, які можуть впливати на стан національної економіки. Одним з них є зовнішня торгівля, яка стимулює або стримує виробництво залежно від тієї політи-ки, яку проводить держава.

На його думку, невтручання держави в міжнародні відносини під гаслом міжнародного поділу праці може призвести національну економіку (ідеться конкретно про США) до промислової залежності, перетворити країну на постачальника сировини для розквіту якоїсь іншої нації. Суспільство має розвиватися за принципом замкне­ної виробничої асоціації, у межах якої виробляються всі види продукції і, тим самим, готуються ринки для них.

Протекціонізм, на думку Кері, сприяє раціональному розміщенню виробництв, організації центрів, де найкраще поєднуються індустрія та сільське господарство, тим самим забезпечуються ринки збуту продуктів виробництва і змен­шуються витрати на транспортування. Він стверджує, що внутрішня конкуренція забезпечить зростання заробітної плати. Та головний його аргументце можливість зберег­ти для виробника внутрішній ринок за рахунок автономі­зації економіки(але, історія довела інше).

Проте, при цьому Кері в своїх дослідженнях поєднав дві тези – про пріоритет суспільних інтересів та продуктивну силу суспільства, сформувавши теорію «гармонії інтересів», в якій він доводить: 1. багатство суспільства стає основою для зростання добробуту кожно-го його члена; 2. праця та інтереси кожного мають бути підпорядковані суспільній меті.   

Зазначимо, промисловий переворот(постмануфактурний період), що охопив у 19ст. більшість європейських країн зумовив зародження різноманітної критики основоположних постулатів вчення Сміта. Цю критику є правомірним співставити з трьома альтернативни-ми класичній школі напрямами економічної думки, а саме:

1)     економічний романтизм;

2)     утопічний соціалізм;

3)     німецька історична школа (див.відповідно Додат.1, Додат.2).

            Так, представники кожного з названих напрямів виступали в якості супротивників класичної політичної економії, пропонуючи інші, ніж у класиків, моделі ідеального соціально-еконо-мічного устрою суспільства, про що далі і піде мова. Так, лідерами економічного роман-тизму є С.Сісмонді, П.Прудон, які протиставили класичній школі концепції соціально-еко-номічних реформ, окремі положення яких не втратили своєї актуальності аж до сьогодні.    

Хоча Додат.1 розглядає критичний напрям політекономії, але викладене дає підстави приділити тут додаткову уваги до економічного вчення С.Сісмонді, П.Прудона.

 

14. Cутність поглядів Г.Ч.Кері щодо міжнародної торгівлі | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 17

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,242 voters | 10 Комментарии