Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 16:43

13. Сутність мальтузіанської теорії заробітної плати та мальтузіанського закону спадної віддачі

  • 02.02.2009 г. | 18:49

З теорією народонаселення тісно пов'язана мальтузіан­ська теорія заробітної плати. Мальтус доводив, що внаслі­док тиску зростання населення на рівень заробітної плати остання визначається мінімальною вартістю засобів існуван­ня робітника, що й визначає рівень заробітної плати.

Лише мінімальний рівень зарплати може забез­печити найопти-мальнішу пропорцію між зростанням насе­лення і збільшенням виробництва предметів споживання. У цьому й полягає сутність «закону заробітної плати».Мальтуса. Згідно з ним заробітна плата в суспільстві не може зростати, незмінно залишаючись на низькому рівні. До речі, цю думку щодо дії закону заробітної плати, поділяв і Д. Рікардо.  

Видатним був внесок Мальтуса у формування одного з тріади фундаментальних еконо-мічних законів – закону спадної віддачі ресурсів.Сутність цього закону полягає в тому, що кожен додат­ковий приріст одного з виробничих ресурсів – капіталу, праці, землі (пізніше додали ще один ресурс виробниц­тва – підприємницьку здібність) – за незмінної кількості інших, призводить до зменшення приросту виробленого продукту. Цей ефект спостеріга- ється й тоді, коли приріст усіх ресурсів відбувається непропорційно Спадний приріст продукту зумовлений тим, що зроста­ючий обсяг кожного з виробничих ресурсів поєд-нується із фіксованим обсягом (або з меншим зростанням) інших. За­кон спадної віддачі показує, що зростаюча віддача ресурсів, тобто збільшення їх корисного ефекту, можлива тільки за умов їх якісного поліпшення і зростання ефективності за­стосування (НТП). Втім, останній висновок зробили вже послідов­ники Мальтуса значно пізніше.

 

 

13. Сутність мальтузіанської теорії заробітної плати та мальтузіанського закону спадної віддачі | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 23

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии