Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 16:56

11. Пояснення виникнення класичної політичної економії

  • 02.02.2009 г. | 18:36

У 17ст. виникла необхідність формування нової еко­номічної ідеології, яка б теоретично узагальнила і поясни­ла нові економічні процеси. Цю місію виконала класична політична економія, об'єктом дослідження якої стали мате­ріальне виробництво та об'єктивні закони економічного життя.

У формування і розвиток цієї науки зробили найбільший внесок англійські й французькі вчені у17-19 ст. Між тим, певний час па­нувала думка, яку пропагував К. Маркс, що до класичної школи належать вчення, які ґрунтуються на трудовій теорії вартості, тобто вчення С.Петті, П.Буагільбера, Р.Кантилйона, Ф.Кене, А.Р.Ж.Тюрго, А.Сміта, Д.Рікардо і С.Сісмонді, а погляди таких еко­номістів, як Ж.Б.Сей, Т.Р.Мальтус, Дж.С.Мілль та ін. ого­лошувались вульгарними й ненауковими.

Проте, уявлення про поняття «класичний» стосовно розвитку економічної науки розширились. До класичної політичної економії вар­то віднести усі концепції, в основу яких покладені принципи свободи підприємництва і вільної торгівлі, тобто еконо­мічного лібералізму (див. Додат.1, с.6-14). В цій Лекції більш детально зупинимось на економічних поглядах Т.Мальтуса та К.Ч.Кері, які  завершували класичні традиції в процесі еволюції класичної політичної економії.  . 

 

 

11. Пояснення виникнення класичної політичної економії | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 19

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии