Добро пожаловать на Новости образования 28.09.2020 г. | 02:54

10. Меркантилізм і історичні передумови його виникнення

  • 02.02.2009 г. | 18:31

Меркантилізм – це перша концепція до ринкової еко­номічної теорії, перший вияв політекономії. У Західній Європі меркантилізм зародився на початку XVII ст. Голов­ною умовою його виникнення були розпад феодалізму і зародження капіталізму. Зародження і розвиток капіта­лістичного виробництва привели до виникнення світового ринку.

Початок формуванню світового ринку поклали Великі географічні відкриття XVXVII ст. З розвитком світового ринку почали зростати, перш за все, обсяги зов­нішньої торгівлі. Велику роль у розвитку капіталістично­го виробництва відіграв торговельний капітал. Світова тор­гівля привела до зосередження багатства як у окремих осіб, так і в окремих держав.

Разом з капіталістичними відно­синами розвивалась і економічна думка. Розпад феодаль-­ного устрою, розвиток товарно-грошових відносин, за­родження капіталістичного ладу – все це привело до по­яви і розвитку течії економічної думки під назвою мер­кантилізм.

Меркантилізм – перша в історії економічної думки спро­ба теоретично обґрунтувати необхідний напрям національ­ної економічної політики. Ця система економічних поглядів характеризується такими загальними ознаками: 1.об'єктами дослідження є торгівля і грошовий обіг як джерела і сфера багатства; 2.багатство ототожнюється із золотими і срібними грошима та скарбами; 3.безпосереднім джерелом багатства вважається прибуток від зовнішньої торгівлі; 4.нагромадження грошового багатства можливе тільки за відповідної еко­номполітики держави, яка бере під контроль зовніш­ню торгівлю.(див. Додаток 1, с.4-5)

 

10. Меркантилізм і історичні передумови його виникнення | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 30

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,244 voters | 10 Комментарии