Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 17:53

8. «Руська правда» як джерело зведень про економічні відносини

  • 02.02.2009 г. | 18:24

«Руська правда» – збірник установлень правди, закону. Це свого роду кодекс цивільного права, що містить норми майнових відносин, принципи відшкодування за втрати і злочи-ни. Положення Правди, звід звичаїв, судові встанов­лення, термінологія допомагають уя-вити правові та госпо­дарські основи життя в Київській Русі. Збереглося кілька варіантів «Руської правди»:первісний(короткий); більш повний варіант(великий),створений пізніше.

Правда складалася за Ярослава (978–1054) і його спадкоємців, дітей, онуків – за Володимира Мономаха (1053–1125). "Повчання" Мономаха – яскравий літератур­ний пам'ятник, наставляння і коментар до Правди. "Руська правда" встановлює норми права відповідно до канонів християнської релігії.). Більшість статей "Руської правди" присвячено нормам господарських відносин – праву власності, принципам спадкування, покаранням за порушення орної межі, практиці відшкодування грошових і натуральних боргів ("...за позичку меду і жита відшкодо­вувати потрібне з надбавкою").

Як письмовий звід давньоруського права «Руська прав­да» впорядковує систему майнових відносин, боргових зо­бов'язань, норми покарань, ступінь відповідальності представників різних соціальних груп, «верви» (громади). Також «Руська правда» дає змогу окреслити основи майнового і станового поділу, зокрема: верхня верства – «княжі люди» (дру­жина князя); потім ідуть «люди» (вільні, зобов'язані спла­чувати данину князеві); на нижній сходинці – «холопи», за яких відповідає їх пан. До того ж, «Руська правда» не тільки пам'ятка права, а й джерело зведень про норми господарського життя, економічних відносини. З неї ми довідуємося про грошову систему, ме­талеві гроші та хутра, що виконували функцію грошей, про торговельні відносини Русі із сусідами, про ціни на товари. У списках Правди є такси на будівництво і лагодження мостів, викладено принципи розподілу мостової повинності, норми стягування відсотків із грошової позички, тощо.

 

 

8. «Руська правда» як джерело зведень про економічні відносини | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 16

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии