Добро пожаловать на Новости образования 01.06.2020 г. | 07:09

5. Особливості формування економічних поглядів античного світу

  • 02.02.2009 г. | 18:10

Економічна думка античного світу розвивалась насам­перед у Греції, а також у Римі, де вона набула певних особ­ливостей. Так, у греків на відміну від римлян більше уваги приділяється питанням господарської етики.

Мислителі Стародавньої Греції зробили значний внесок у дослідження закономірностей розвитку античного способу виробництва, у розробку основ натурального госпо­дарства, елементів товарно-грошових відносин. Вони не лише давали рекомендації щодо раціонального ведення гос­подарства, а й намагались теоретично осмислити економічні процеси, що відбувалися. Економічною основою античного способу виробництва, який існував у формі полісного господарства, була общинна, а потім і приватна власність на землю, праця вільних селян і ремісників з використанням праці рабів, які перебували у приватній власності. У IV ст. до н.є. в Стародавній Греції намітилась криза полісного господарства, основною ознакою якої стало послаблення зв'язку між належністю до полісної громади і земельною власністю. Саме у період кризи поліс-ного господарства старогрецька економічна думка досягла найви­щого зльоту, зокрема, на-укові розвідки Платона, Ксенофонта, Аристотеля, яких є видатними. Ідеї цих геніальних мислителів справили великий вплив на подальший розвиток світової економічної думки. Більш детально економічні погляди цих мислителів подані у Додатку №1 до цієї Лекції.

5. Особливості формування економічних поглядів античного світу | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 24

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,242 voters | 10 Комментарии